آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 24,099
موضوع‌ها: 2,179
اعضا: 8,631
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 11/77
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/06
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 4/21
تعداد ارسال‌های هر عضو: 2/79
تعداد موضوعات هر عضو: 0/25
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 10/06
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: N.f.hamzeh
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 5/17%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,484 ارسال , 85 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (22 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (222 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (119 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (800,493 بازدید)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (692,309 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (488,501 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (482,791 بازدید)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (221,679 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (199,352 بازدید)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (182,617 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (170,900 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (165,866 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (162,693 بازدید)
« نقد و بررسي سريال برو برو ماهی مرکب | Go Go Squid » ( قسمت 41||41 ) (151,815 بازدید)
« نقد و بررسي سريال سقوط آزادِ عشق | Crash Landing of L.o.v.e»(قسمت آخر) (133,261 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (129,463 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمان | Time » ( قسمت اخر) (128,767 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (119,992 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل