آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 24,083
موضوع‌ها: 2,179
اعضا: 8,423
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 12/7
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/15
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 4/44
تعداد ارسال‌های هر عضو: 2/86
تعداد موضوعات هر عضو: 0/26
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 10/05
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Nasrin89
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 5/3%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,484 ارسال , 85 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (22 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (222 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (119 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (672,923 بازدید)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (590,263 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (408,046 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (402,345 بازدید)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (183,300 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (169,236 بازدید)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (154,088 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (144,477 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (142,468 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (137,671 بازدید)
« نقد و بررسي سريال برو برو ماهی مرکب | Go Go Squid » ( قسمت 41||41 ) (124,888 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (110,133 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمان | Time » ( قسمت اخر) (108,439 بازدید)
« نقد و بررسي سريال سقوط آزادِ عشق | Crash Landing of L.o.v.e»(قسمت آخر) (106,990 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (105,088 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل