آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 18,709
موضوع‌ها: 1,720
اعضا: 5,456
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 18/63
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/71
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 5/43
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/43
تعداد موضوعات هر عضو: 0/32
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 9/88
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Tanin_00
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 7/24%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Kingphoenix (با 4 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,481 ارسال , 85 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (21 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (221 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (119 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (218,188 بازدید)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (169,460 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (127,214 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (66,831 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (46,379 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (43,064 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (41,474 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (40,527 بازدید)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (35,461 بازدید)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (35,012 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (34,569 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (33,144 بازدید)
« نقد و بررسی سریال ماشين تحرير شيكاگو | Chicago Typewriter » ( قسمت آخر) (31,053 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمزمه | Whisper » ( قسمت آخر) (30,561 بازدید)
« نقد و بررسی سریال | Ruler: Master of the Mask با انکود اختصاصی » ( قسمت آخر ) (29,396 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل