آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 22,235
موضوع‌ها: 2,046
اعضا: 7,293
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 15/25
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/4
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 5
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/05
تعداد موضوعات هر عضو: 0/28
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 9/87
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: samaahany
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 6/06%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Kingphoenix (با 2 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,484 ارسال , 85 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (21 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (222 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (119 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (434,578 بازدید)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (407,837 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (270,885 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (231,582 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (110,287 بازدید)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (110,199 بازدید)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (95,633 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (94,774 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (93,352 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (86,482 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (75,987 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (74,048 بازدید)
« نقد و بررسي سريال برو برو ماهی مرکب | Go Go Squid » ( قسمت 41||41 ) (71,150 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمان | Time » ( قسمت اخر) (69,717 بازدید)
« نقد و بررسی سریال ماشين تحرير شيكاگو | Chicago Typewriter » ( قسمت آخر) (59,036 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل