آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 17,258
موضوع‌ها: 1,563
اعضا: 5,141
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 19/03
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/72
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 5/67
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/36
تعداد موضوعات هر عضو: 0/3
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 10/04
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Afilee
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 7/33%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: ehlam (با 5 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,468 ارسال , 83 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (21 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (221 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (119 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (195,145 بازدید)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (137,905 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (108,128 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (42,183 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (36,941 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (36,434 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (35,108 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (32,717 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (27,758 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمزمه | Whisper » ( قسمت آخر) (27,088 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (26,715 بازدید)
« نقد و بررسی سریال ماشين تحرير شيكاگو | Chicago Typewriter » ( قسمت آخر) (26,554 بازدید)
« نقد و بررسی سریال | Ruler: Master of the Mask با انکود اختصاصی » ( قسمت آخر ) (26,039 بازدید)
« نقد و بررسی سریال عاشقانِ ماه | Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo » ( قسمت آخر ) (23,867 بازدید)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (23,781 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل